Geologia to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom.

więcej

Aktualności

Data: 27-05-2015

Międzynarodowe Sympozjum z okazji 60 rocznicy presjometru


PresjoTunezjaCertyfikat.jpg

Przewodniczący Rady Nadzorczej „Geoprojekt Szczecin” dr hab. Marek Tarnawski jako jedyny przedstawiciel Polski i członek Komitetu Naukowego uczestniczył w Międzynarodowym Sympozjum z okazji 60 rocznicy presjometru „ISP7 Pressio2015”, które odbyło się 1 i 2 maja br. w Hammamet (Tunezja). Referat wygłoszony przez dr hab. Marka Tarnawskiego spotkał się z dużym zainteresowaniem obecnych tam specjalistów.

Data: 29-08-2014

Geoinżynieria. drogi mosty tunele 02/2014


LOGO

W czasopiśmie branżowym Geoinżynieria drogi mosty tunele 02/2014 znalazł sie opis szeregu inwestycji dla których Geoprojekt Szczecin zrealizował, bądź realizuje badania geotechniczne i geologiczne. Są to zarówno projekty geoinżynieryjne jak "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", drogowe - budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Nowe Marzy - Bydgoszcz, czy tunelowe - realizowany obecnie tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Data: 31-07-2014

Droga ekspresowa S5


S5-1a.jpg

Firma Geoprojekt Szczecin realizuje badania geologiczno-inżynierskie oraz hydrogeologiczne dla dwóch odcinków projektowanej drogi ekspresowej S5. W ramach badań realizowane są wiercenia, sondowania dynamiczne oraz statyczne.

Data: 20-03-2014

dr hab. Marek Tarnawski prezesem PKGIiŚ


Logo PKGIiS

Z satysfakcja informujemy, że Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, które odbyło się dnia 12 marca 2014 r. w gmachu Wydziału Geologii UW w Warszawie wybrało Dyrektora „Geoprojekt Szczecin” dr hab. Marka Tarnawskiego Prezesem Zarządu PKGIiŚ na trzyletnią kadencję. Jest to wyraz uznania środowiska geologów inżynierskich dla inicjatyw i działań podejmowanych w ostatnich latach przez dyr. Tarnawskiego (publikacje, wykłady, dyskusje), a zmierzających do właściwego interpretowania i nowelizacji przepisów Prawa geologicznego i budowlanego dotyczących wykonywania badań i opracowań o charakterze geologiczno – inżynierskim i geotechnicznym. 

Data: 13-03-2014

Tunel pod Martwą Wisłą


tunel gdask

W aktualnym wydaniu pisma Geoinżynieria drogi mosty tunele nr 1/2014 tematem specjalnym była budowa Tunelu pod Martwą Wisłą. W artykule odniesiono się również do badań geotechnicznych, które wykonywane były przez Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. W trakcie drążenia wyniki tych badań potwierdziły się zarówno w zakresie rodzaju gruntów, jak i układu warstw.